Open koopdagen: 2, 3, 4 en 6 April

Witte donderdag, goede vrijdag, paaszaterdag en Paasmaandag zijn we de gehele dag geopend van 10 tot 17 uur!